Inhaal reglement en overige bepalingen

Alle ruiters hebben een vaste plek om te lessen. Bij verhindering kan je de les inhalen. De les schuift niet door. Bij verhindering/(ziekte) 24 uur van te voren afmelden, (per mail, sms of app) anders wordt de les alsnog in rekening gebracht. Dit geldt ook voor losse lessen.

Het inhalen is een service van Stal Veldhoeve en geen verplichting. De inhaal les wordt door de ruiters zelf geboekt, behalve de privé lessen. Wil je de privé les inhalen in een duoles dan kan je dit wel zelf boeken. Het inhalen is mogelijk binnen de geldigheid van de rittenkaart daarna vervalt de mogelijkheid om de lessen van die kaart in te halen.

Op het prikbord bij de poetsplaats hangt een lijst waar je zelf je naam en naam van paard/pony (waar je normaal op rijd) in kunt vullen met de datum, dag en tijdstip van de afgemelde les. Daarachter vul je in wanneer je wilt inhalen met de datum, dag en tijdstip van de afgemelde les.

Inhaalmogelijkheden:

Een les inhalen in een andere groep/duo les, een privé les inhalen in een duo les, deze boekt de ruiter zelf. Een privé les inhalen als zodanig, deze wordt door Stal Veldhoeve geboekt.

Een groep/duo les inhalen als privé les is mogelijk met bijbetaling van het verschil ten opzichte van een losse privé les. (22,50 kinderen, 25,00 volwassenen)

Wij zorgen ervoor dat 2/3 weken van te voren de lesplanning ingezien kan worden voor het boeken van een inhaal les. Wij zetten de afmelding van de les in de planning als ook de geboekte inhaal les.

Paarden en Pony’s

De inhaal les boek je voornamelijk op je “eigen” paard/pony. In het belang van de paarden en pony’s kan Stal Veldhoeve dit wijzigen.

Maximaal aantal lessen voor de paarden/pony’s per dag:

Wiebe: 2               Donna: 2/3             Romeo: 3

Goliath: 3              Ratiana: 2/3

Melvin: 2/3           White Feet: 2/3

Overige bepalingen:

Je kunt je niet afmelden via een andere lesklant.

Langdurige afmeldingen door ziekte of ongevallen , kunnen niet resulteren in vergoeding van de kaart op welke wijze dan ook.

Bij voortijdig beëindigen van de lessen (binnen de rittenkaart) geven wij geen geld terug.
Leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Er geldt een opzegtermijn van 4 weken.

De lesduur van een groep van 2 of 3 ruiters zal een half uur zijn i.p.v. 3 kwartier.


Als de les niet door gaat vanwege weersomstandigheden schuift de les op, het kost geen les. Regelmatig zal hiervoor vervangende lessen worden gegeven. Bij deelname wordt er een les van de kaart afgeboekt. Vervangende lessen zijn geen verplichting.

De lessen gaan altijd door tenzij er vanuit Stal Veldhoeve wordt afgemeld. Dit zal op deze website gepubliseerd worden onder het kopje "paardrijlessen" /mededelingen.

Geldigheid van de rittenkaarten.

10 rittenkaart 10 weken geldig

10 rittenkaart 20 weken geldig

4 beginner lessen 4 weken geldig

In de zomervakantie hanteren we een aangepast les rooster.

Stal Veldhoeve kan altijd het inhaal reglement en overige bepalingen aanpassen.