Inhaal service en overige afspraken

Ruiters met een rittenkaart hebben wekelijks een vaste plek. Voor ruiters met losse lessen die wekelijks komen is het mogelijk om een vaste plek af te spreken. Bij verhindering (ook door  ziekte) dient men dit minimaal 24 uur van te voren door te geven, anders wordt de les toch in rekening gebracht en kan niet worden ingehaald. Voor losse lessen geldt minimaal 72 uur van te voren doorgeven.

Het inhalen is een service van Stal Veldhoeve en geen verplichting. Het inhalen dient te gebeuren binnen de lopende rittenkaart met een maximum van 1 rijles per rittenkaart.

De inhaal les wordt door de ruiters zelf ingeroosterd, behalve de privé lessen. Wil je de privé les inhalen in een duoles dan kan je dit wel zelf inroosteren.

In de kantine ligt het lesrooster van 4 weken vooruit, daarop kan je zien waar er afmeldingen zijn en plek is om in te halen.

Inhaalmogelijkheden:

Rijd je in de groep dan kan je inhalen in een andere groep of in een duoles.

Rijd je in een duo les dan kan je inhalen in een andere duoles of in een groep mits je zelfstandig kan stappen en draven.

Heb je privé les dan is het ook mogelijk om in te halen in een duo of groeples mits je zelfstandig kan stappen en draven.

Verschil in tarieven zowel een meer- als minder prijs wordt niet verrekend.

 Paarden en Pony’s

De inhaal les schrijf je in op je “eigen” paard/pony. In het belang van de paarden en pony’s kan Stal Veldhoeve dit wijzigen.

Overige afspraken:

  • Je kunt je niet afmelden via een andere lesklant.
  • Langdurige afmeldingen door ziekte of ongevallen , kunnen niet resulteren in vergoeding van de kaart op welke wijze dan ook.
  • Bij voortijdig beëindigen van de lessen (binnen de rittenkaart) geven wij geen geld terug.
  • Leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Er geldt een opzegtermijn van 4 weken voor een 10 rittenkaart, zonder rittenkaart geldt 4 lessen opzegtermijn.
  • Bij het afnemen van losse lessen betaal je per maand vooruit.
  • Indien betaling niet tijdig plaats vindt, kan de ruiter of amazone worden uitgesloten van de lessen. 
  • Indien een paard/pony kreupel is tijdens de les, wordt een ander paard/pony opgezadeld mits deze beschikbaar is. Zo niet dan kan de ruiter deze les op een ander tijdstip inhalen, buiten de reguliere les om.
  • Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
  • In de zomervakantie hanteren we een aangepast lesrooster.

In principe wordt door Stal Veldhoeve met alle weersomstandigheden gewerkt. Er kan een theorie of zitles op de bal/voltige bok gepland worden, die in onderling overleg plaats kan vinden wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn om buiten te werken. Tenzij Stal Veldhoeve een les afmeld dan schuift de les door. Wij vermelden dit op de website onder het kopje "paardrijlessen" /mededelingen, en/of we geven dit per app/mail of telefonisch door.

Geldigheid van de rittenkaarten. 

10 rittenkaart 10 weken geldig, 8 rittenkaart 8 weken geldig, 4 opstaplessen 4 weken geldig, wordt eenmalig vertstrekt.                                                                                        

Als u gegevens aan Stal Veldhoeve verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwsbrief, bij het maken van een afspraak en dergelijke, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Stal Veldhoeve aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden
de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der
mededeling.