Plopper de plop.....

Bij Stal Veldhoeve is het voor kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar mogelijk deel te nemen aan de Plopjesles. Tijdens deze lessen, welke een uur duren, leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met het verzorgen en de verschillende bewegingen en gangen van de pony. Naast oefeningen in stap, leren ze ook draven, doen ze spelletjes en maken ze soms zelfs een heel klein sprongetje. Naast de instructie worden de kinderen hierin begeleidt door één van de ouders. Dit houdt in dat deze ouder niet alleen naast de pony loopt, maar deze ook vast heeft. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid. De praktijk wijst uit dat kinderen die deel hebben genomen aan de plopjeslessen veel makkelijker doorstromen naar de duo/groepslessen. De Plopjesles vind voorlopig alleen plaats op zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.00 en per les is er plaats voor maximaal 5 kinderen.

Er is veel animo voor deze lessen en wij willen zoveel mogelijk kinderen laten meedoen!  Wij hanteren geen vaste lijst. U kunt uw kind per les aanmelden uiterlijk de donderdag ervoor bij Hennie Timmer. Het liefst per mail. Dit kan op de site via de contact pagina.
Deze  losse lessen moeten contant voor de les worden afgerekend aan de instructie en de kosten bedragen € 15,00 p/p per les.
Ook kunt u een 10 rittenkaart aanschaffen dan hoeft u niet elke week aan te melden en u bent dan zeker van een plekje. 
Wij vragen of u zelf wilt zorgen voor een goedpassende veiligheidscap. Deze is verplicht. (Te verkrijgen in onze ruitershop.) Rijlaarzen zijn niet verplicht, het is goed als uw kind makkelijk zittende kleding draagt. (Tweedehands rijlaarzen verkrijgbaar in onze ruitershop.)