Mededelingen

 

Er is een vervangende activiteit voor de lessen die niet doorgaan vanwege de vorst. Deze bestaat uit 4 lessen die op de woensdag middag plaats vinden.

In deze lessen wordt kennis en inzicht gegeven over dierenwelzijn om zo het begrip voor dieren en hun gedrag te vergroten. Elke les wordt er een filmpje bekeken en een stuk tekst gelezen. De les wordt afgesloten met een spel dat in team verband gespeeld wordt.

De lessen bestaan uit de volgende thema's :

* Hoe leeft een paard

* De verzorging van een paard

* Het lichaam van een paard

* Sport en plezier met een paard

Deze lessen zijn super leuk en leerzaam.

Je kan je opgeven via mail: info@stalveldhoeve.nl 

Kosten per les zijn € 12,50.